تیم اجرائی زبده و کار آمد

شرکت کا ر و تامین

شرکت کاروتامین ضایعه شهادت جمعی از هموطنانمان را در حادثه کشتی نفتکش سانچی تسلیت میگوید